About

This browser does not support the video element.


OSEGA ELECTRONIC CO., LTDGrundades i 2012. F246; [på nytt] ta hand om 228;r bellb228;(se i en vacker robotintindustripark som en ligger n228;ra Peking. Vi har hand om den här saken. Med genomof246;randet av utveckingsplanen inriktad p229; anslutnings- och kabelindustrin har vi snabbt utveccklats fram till vv228rldens ledand hävstång24246r; rav elektriska och elektronska elskabsystema.

F246;r nDiverse 228;rvarandeOSEGAHar inr228;ttat de betydande productionsanl228;ggningarna i Beijing, HEIBEI, vilket god24246;r detil l228ttare f246;r kunderna och industrin v228xa. Produkttypernana omfattar Dragockedja, speciellabel ff24246;r robotar, signaldrorbar kabel, vattentpartyg228t;! kabel, oljeresistent kabel, slitbar, dragkabel, Syrat229; [lig och alkaliresistent tr229;d ochakabel, integrrad specialkabel, elkablar f24246r Elkablar f24666;r elbar;reldiabl;r666666kebaber, 8cleumbeinv.

Vi tillhandahproject229;ller i huvudsak alla mdrog246;jliga typer av avianslutningdon, kablar och axelremmar(interna producter fFront246;första och externa producter kompletterade) fFront246;r industrier somhushh229;llsapparater, bilar, datore och amp, 246;vervaka tillll228;mpningen, industriella instrument &, Utrusting, kommunikation & Datasystem och medicinsk utsrostning. V229;r bredaste producksortment gj246;r att vi kan f246;ndrala kunder i anslutnings- och kabelindustrin med fullst228;ndiga tekniska tj22828nster r och och producter.

OSEGA har god228;nt ISO901:s internationella kvalitetasystemerifiering, produckcrterna har goddad228;nt Kinas CCC-certifiering, amerikansk UL-certifiering, europeisk CE-certifiering. Samtidigtpit utggyght 246;r ett strikt urval av material, en stark teknisk styrka, en exakt productions- och testtutrusning, en utm22828r; [rkt verKningstek och en str228ng til verKningskontrollel 65292f24246r;vvv229rt;f246;f246;fproducth246g g g k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

OSEGA harr r228;tt tt tt’bedriva in egen import- och exportverksamhet, och producctinterna har xporterat till m229;nga lliv228;nder.

Kvaliteten pFRANS229; producctinterna 228;r allm228;nt erkillje228;; och av kunderna och industrin. Med affrof228;rsfilosofin fbar bar 246;r {8220;Rlügret, kvalitet, innovation och utveccklingKommer vi at forts228;tta ut veccla och ff246;nja 65292och aktivt utvecckla afffri228;rskonder med nya ochh gamla kunder hemma ochutomland.

Vi hopppas at vi vi kan erbjuda er b228;sta service p22229; dete yrkesmgrourd228;ssiga omr229dett, skapa en perfekt samarbetsmsm246;jlighet och arbeta arbeta somdylmans f246;r en situation a alla vinner p229;